เด็กชายปิยมิตร ท้วมศรี

ติดตามเรื่องราวของผมได้ที่นี่

อบรมเพื่อนใจวัยรุ่น…

วันที่ 23 มิถุนายน 2553

โรงเรียนสตรีพัทลุงจัดอบรมเ๙ิงปฎิบัติการ “เพื่อนใจวัยรุ่น”

ณ ห้องอินทนิล โรงเรียนสตรีพัทลุง

โดยมีท่านวิทยากรคือ

นางอรสา  เหล่าเจริญสุข

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

Advertisements
2 ความเห็น »

วันไหว้ครู “น้อมรำลึกพระคุณของคุณครู”

วันที่ 10 มิ ถุนายน 2553

โรงเรียนสตรีพัทลุงจักกิจกรรมวันไหว้ครู

วันนี้ได้น้อมลำลึกถึงพระคุณของคุณครู

This slideshow requires JavaScript.

13 ความเห็น »

ปิยมิตร ท้วมศรี

ยินดีต้อนรับ  สู่โลกของปิยมิตร  ท้วมศรี

1 ความเห็น »