เด็กชายปิยมิตร ท้วมศรี

ติดตามเรื่องราวของผมได้ที่นี่

10 มิถุนายน “น้อมรำลึก”

Advertisements
ใส่ความเห็น »

ตะแบกเกมส์ครั้งที่ 30

วันที่ 22 มิถุนายน 2553

โรงเรียนสตรีพัทลุง

จัดการแข่งขันกีฬา 5 คณะสี

นั้่นก็คือกีฬา “ตะแบบกเกมส์”

This slideshow requires JavaScript.

การแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันท่ามกลางสายฝน

แต่ทุกคณะสีก็ไม่ย่อท้อ

ทำให้ผลที่ออกมาน่าประทับใจ

ส่วนผมทำหน้าที่อยู่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ครับ

ผลการแข่งขันจะนำมาบอกนะครับ

1 ความเห็น »

อบรมเพื่อนใจวัยรุ่น…

วันที่ 23 มิถุนายน 2553

โรงเรียนสตรีพัทลุงจัดอบรมเ๙ิงปฎิบัติการ “เพื่อนใจวัยรุ่น”

ณ ห้องอินทนิล โรงเรียนสตรีพัทลุง

โดยมีท่านวิทยากรคือ

นางอรสา  เหล่าเจริญสุข

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

2 ความเห็น »

วันไหว้ครู “น้อมรำลึกพระคุณของคุณครู”

วันที่ 10 มิ ถุนายน 2553

โรงเรียนสตรีพัทลุงจักกิจกรรมวันไหว้ครู

วันนี้ได้น้อมลำลึกถึงพระคุณของคุณครู

This slideshow requires JavaScript.

13 ความเห็น »